Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 612
Năm 2022 : 3.151
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021

Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021

 

UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ

TRƯỜNG PTDT BT THCS KIÊN ĐÀI

 

 

Số: 06/KH-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Kiên Đài,  ngày 24 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS;  

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

         Căn cứ số Kế hoạch số 56/KH-PGDĐT ngày 25/11/2020 của Phòng GD&DDT Chiêm Hóa Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2020-2021; 

         Thực hiện Công văn số 80/PGDĐT-THCS ngày 24/4/2021 của Phòng GD&DDT Chiêm Hóa về việc hướng dẫn công tác xét tốt nghiệp THCS (2 hệ) năm học 2020-2021; 

Phổ thông dân tộc bán trú THCS Kiên Đài xây dựng kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

          1.  Xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo yêu cầu chính xác, công bằng, khách quan và thực hiện đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT; đảm bảo chất lượng phổ cập giáo dục.

          2. Chấp hành đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.

          3. Kết quả phản ánh đúng chất lượng dạy và học của cơ sở giáo dục và được thông báo công khai tới học sinh và cha mẹ học sinh.

          II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TN THCS

          1. Công tác chuẩn bị

          1.1. Hoàn thành nhiệm vụ dạy, học và tổ chức ôn tập cho học sinh

a) Hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ GD&ĐT quy định trước khi thực hiện việc xét tốt nghiệp THCS; theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

b) Hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo chính xác việc đánh giá, xếp loại học sinh; ghi đầy đủ kết quả rèn luyện và học tập của học sinh vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ;

c) Tổ chức tốt công tác kiểm tra học kỳ II để hoàn thành việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9 trước ngày 20/5/2021.

          1.2. Hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp

          a) Giấy khai sinh (bản sao);

          b) Học bạ (bản chính); trường hợp học bạ bị thất lạc thì Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

          c) Giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

          d) Giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước đối với người học xong chương trình THCS từ  những năm trước:

- Đối với người học đã về cư trú ở địa phương thì do UBND xã cấp: nếu đang làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp thì do cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý cấp;

- Đối với người học thuộc các đối tượng đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, đang tập trung giáo dục trong trường giáo dưỡng hoặc các cơ sở tập trung giáo dục những người tham gia các tệ nạn xã hội thì do cơ quan đang quản lý người học cấp. 

          1.3. Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS

          Nhà trường lập danh sách Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của đơn vị  và đề xuất với phòng GDĐT trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập.

          Thành phần của Hội đồng gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký là thư ký Hội đồng, Uỷ viên gồm tất cả các Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn; Tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 năm học 2020-2021.  

          1.4. Lập danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS

          a) Đối với người học đang học lớp 9 tại trường: Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tập hợp đủ hồ sơ. Trường hợp người học còn thiếu hồ sơ phải thông báo cho người học trước ngày Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc 15 ngày để người học có điều kiện bổ sung hồ sơ.

          b) Đối với người học chưa tốt nghiệp THCS của những năm trước: Hiệu trưởng nhà trường thông báo công khai tại trường và thông báo trên trang web trước ngày Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc 30 ngày để người học dự xét tốt nghiệp có điều kiện chuẩn bị hồ sơ.  

          c) Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, nhà trường lập danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS.

          2. Số lượng người học tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS, Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS

          2.1. Số lượng người học tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS

- Số học sinh lớp 9 năm học 2020-2021: 45 học sinh.

- Số học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình từ những năm học trước : 00 học sinh.

          2.2. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS

- Trước ngày 03/5/2021: Các trường lập danh sách hội đồng xét tốt nghiệp THCS (2 hệ) năm học 2020-2021 gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu 01) qua đường thư điện tử (mail: msnguyen1974@gmail.com) và biểu dấu đỏ (người nhận đ/c Ma Sỹ Nguyên).

- Từ 20/5/2021 đến 22/05/2021: Hội đồng xét tốt nghiệp các trường THCS năm học 2020-2021 làm việc và gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp theo quy định tại Quy chế 11, dữ liệu xét tốt nghiệp (theo mẫu 02/XTN) về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Trước ngày 26/5/2021: Hiu trưởng hoàn thành vic cp giy chng nhn tt nghip tm thi cho hc sinh.

Các nội dung không đề cập đến trong kế hoạch này được thực hiện theo Quy chế xét tốt nghiệp trung học cơ sở (Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 9

- Yêu cầu học sinh nộp giấy khai sinh bản chính để đối chiếu (Trường hợp bị mất, hỏng thì yêu cầu đến UBND xã để xin cấp lại).

- Lập danh sách học sinh của lớp phụ trách và niêm yết danh sách về các thông tin của dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 để học sinh tự kiểm tra thông tin cá nhân của mình sau đó báo cáo với giáo viên chủ nhiệm những thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác để điều chỉnh.

- Lập danh sách và cho học sinh kiểm tra và ký xác nhận các thông tin cá nhân. Đồng thời lập danh sách học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích để xin cấp giấy chứng nhận của UBND xã.

- Rà soát, đối chiếu các thông tin trong hồ sơ: Bản sao giấy khai sinh (đối chiếu với bản chính hiện tại); giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học; học bạ; sổ gọi tên ghi điểm.

- Tổ chức đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục của học sinh, hoàn thiện các loại hồ sơ theo quy định.

2. Đối với Ban giám hiệu

- Căn cứ đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên hiện có lập danh sách để đề nghị thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 03/5/2021 nộp Phòng GDĐT.

- Tổ chức rà soát, đối chiếu các thông tin trong hồ sơ của học sinh đảm bảo chính xác.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức dạy học và kiểm tra học kỳ II theo đúng tiến độ, hoàn thiện đánh giá xếp loại và các loại hồ sơ xong trước ngày 20/5/2021.

­­­­

 Trên đây là Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021. Yêu cầu CBGVNV tổ chức thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo ngay với Ban giám hiệu để giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- CBGVNV (Thực hiện);

- Lưu trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Quốc Phương

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Vũ - Phương
Nguồn:Google Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới