Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDT BT THCS Kiên Đài

Xã Kiên Đài, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
0373368585
C2Kiendai.tuyenquang@moet.edu.vn